Rano 10 października 20014 roku Samorząd  Uczniowski wraz z klasami pierwszymi udał się koleją dolnośląską do ośrodka w Miłocinie na rajd integracyjny pod patronatem prof. Doroty Żybury- Łyko.

Tegoroczni pierwszoklasiści brali udział w konkurencjach takich jak przeciąganie liny, podawanie ringa, dwuosobowy bieg z balonem i innych, które razem składały się na sztafetę.
Poza tymi konkurencjami młodzież oceniana była również za przygotowanie logo (tu pierwsze miejsce zajęła klasa 1TC), plakatu informacyjnego nt. ich profilu (klasa 1TF) oraz piosenki promującej ich przyszły zawód (eqsequo klasy 1TC i 1TD).
Zdecydowanie największą popularnością cieszył się smakosz, w którym kolejność miejsc była następująca: klasa 1TC, 1TE, 1TD, 1TF, 1TB oraz 1TA.

Ogólnie pierwsze miejsce zajęła klasa 1 TC, drugie 1TD, trzecie 1TE, czwarte 1TB, piąte 1TA razem z 1TF.
Jako tradycja szkolna rajd odbędzie się również za rok, serdecznie zapraszamy!