16.02 br. uczniowie naszej szkoły, przygotowujący się do udziału w Olimpiadzie Krajoznawczo-Turystycznej, wzięli udział w spotkaniu z przewodnikiem PTTK – Panem Stefanem Mizią. Tematem spotkania były „Atrakcje turystyczno-krajoznawcze Dolnego Śląska”.
Wykład był bardzo interesujący i prowadzony w ciekawy sposób. Dzięki niemu nasi uczniowie są jeszcze lepiej przygotowani do konkursu.

Relacja:
Weronika Morańska, klasa 3TC