Od października 2017 nasza szkoła  uczestniczy w projekcie Słowa mają moc, którego celem jest podniesienie niezbędnych na rynku pracy kompetencji kluczowych oraz kształtowanie właściwych postaw u uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Cel oraz rezultaty projektu zostaną osiągnięte poprzez następujące działania:

  1. dla uczniów  – warsztaty efektywnej komunikacji i innowacyjności w formie zajęć pozalekcyjnych, konsultacje indywidualne, międzyszkolną galę finałową oraz spotkania z przedstawicielami otoczenia społeczno – gospodarczego (innowatorami)
  2. dla nauczycieli – kurs doskonalenia technik komunikacji i innowacyjności w pracy nauczyciela i szkolenie MS PowerPoint zgodne z Learn Microsoft PowerPoint 2010 Step by Step.

Projekt będzie realizowany w okresie październik 2017 – maj 2019.

Szczegóły na stronie:

www.wroclaw.pl/biznes/slowa-maja-moc