Galą finałową w hotelu Novotel w dniu 6 czerwca zakończył się I etap projektu współfinansowanego przez Unię Europejską i Urząd Miasta Wrocław “Słowa mają moc”. Projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych poprzez podniesienie kompetencji kluczowych. Nasza drużyna w składzie: Adrian Tubacki, Wiktor Błaszczyk, Małgosia Krej, Inga Hornik, Danusia Wielgusz, Karolina Moskała i Ania Wochniak przedstawili projekt “Młodość to wolność” – zagospodarowanie terenów w pobliżu Odry na miejsce dla młodzieży. Mimo problemów technicznych wypadliśmy doskonale dzięki umiejętnościom Wiktora i Adriana, którzy jak profesjonalni konferansjerzy przedstawili projekt. Ich wystąpienie przez jury zostało ocenione bardzo wysoko. Gratulujemy!

Katarzyna Winkowska
koordynator projektu