W listopadowy, chłodny poranek 29 listopada wyruszyliśmy na kolejną wycieczkę zorganizowaną przez Szkolne Koło Turystyczne. Naszym celem były romantyczne ruiny zamku Stary Książ oraz malowniczy wąwóz Pełcznicy, któremu nadano status rezerwatu przyrody „Przełomy pod Książem”. Przez wąwóz prowadzi bardzo atrakcyjny szlak zwany ścieżką Hochbergów. Nad stromym korytem Pełcznicy ścieżka jest bardzo wąska przechodzi pod urwistymi skałkami, występują tu liczne mostki i kładki. Szlak zaprowadził nas do ruin zamku, który w okresie swojej świetności gościł wiele znakomitych osobistości: był tu car Mikołaj z rodziną, król pruski Fryderyk Wilhelm III czy John Quincy Adams późniejszy prezydent USA. W parku stworzonym pod koniec XVIIIw. przez Hansa Heinricha VI von Hochberg nie znajdziemy już zamku z wieżami i zwodzonym mostem, stawu i łabędziej wyspy, altanek i ławeczek, ale idąc wąwozem i słuchając szumu potoku poczujemy magię i tajemnicę tego miejsca.

Dariusz Omelaniuk
Opiekun SKKT