16.02.2018 r. druga już grupa uczniów kształcących się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych, uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych w pracowni Politechniki Wrocławskiej, zorganizowanych w ramach projektu Zawodowy Dolny Śląsk. Uczniowie poznawali tajniki skanowania 3D oraz uczyli się pozyskiwać i przetwarzać obiekty na potrzeby druku 3D, a także przygotowywali cyfrowe modele do druku 3D.