Pięć niezwykłych zawodów – nasze Technikum solidnie kształci przyszłych specjalistów na kierunkach: technik analityk, technik fotografii i multimediów, technik ochrony środowiska, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Kliknij w ikonkę zawodu, by dowiedzieć się więcej (lista zawodów obowiązujących od roku szkolnego 2017/2018).


 Poniżej przedstawiamy film o naszej szkole, który przygotował wrocławski oddział TVP.