Zaprojektuj mural, który będziemy razem malować razem w czasie trwania Dni Otwartych.
Do pomalowania jest ściana na boisku szkolnym.  Uruchom kreatywność i stwórz wiekopomne dzieło.

Pracę prześlij na adres: technikum15.wroc@gmail.com  albo dostarcz do nauczyciela: Anna Jankowska, Katarzyna Hebda, Andrzej Szot

Regulamin poniżej:)

Zapraszamy do udziału.