Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 04 września 2023 r. (poniedziałek), w trzech turach, zgodnie z następującym porządkiem:

• godz. 8.30 – spotkanie dyrekcji szkoły z przedstawicielami SU klas II-V (po 3 osoby z każdej klasy) w auli;

• godz. 08.45 – klasy II, III, IV i V (spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach),

• godz. 09.45 – klasy I: 1A, 1C1, 1C2, 1C3, 1 C4 (spotkanie w auli – a następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach);

• godz. 10.15 – klasy I: 1B, 1D1, 1D2, 1E, 1F (spotkanie w auli – a następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach)