Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. (środa) w szkolnej auli na III piętrze, zgodnie z harmonogramem:

• godz. 8.30 – spotkanie dyrektora szkoły z przedstawicielami SU klas II-IV
(po 3 osoby z każdej klasy) w auli (z zachowaniem reżimu sanitarnego –
obowiązkowe zasłonięcie nosa i ust, zachowanie odpowiednich odległości);

• godz. 08.45klasy II, III i IV (spotkania z wychowawcami w wyznaczonych
salach);

• godz. 09.30 – klasy I (spotkanie w auli – z zachowaniem reżimu
sanitarnego – obowiązkowe zasłonięcie nosa i ust, zachowanie odpowiednich
odległości – a następnie spotkania z wychowawcami w wyznaczonych salach).