Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się w dniu 01 września 2022 r.
(czwartek), zgodnie z następującym porządkiem:

• godz. 8.30 – spotkanie dyrekcji szkoły z przedstawicielami SU klas II-IV
(po 3 osoby z każdej klasy) w auli;

• godz. 08.45 – klasy II, III i IV (spotkania z wychowawcami w wyznaczonych
salach),

• godz. 09.30 – klasy I (spotkanie w auli – a następnie spotkania z
wychowawcami w wyznaczonych salach).