7 marca odbędzie się Finał Wrocławski 49 Olimpiady Krajoznawczej Dolnego Śląska. Aby lepiej przygotować się do udziału w olimpiadzie, grupa uczniów naszej szkoły – 1 lutego w LO nr X – uczestniczyła w spotkaniu z przewodnikiem PTTK. Pan Stefan Mizia (przewodnik) w bardzo ciekawy i barwny sposób opowiadał o atrakcjach turystycznych Dolnego Śląska.

Opiekun:
Małgorzata Ząbek