Konferencja „Przemoc w cyberprzestrzeni jako lustro relacji w świecie społecznym” w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu.

W dniu 27.10.2016 r. uczestniczyliśmy w Konferencji, której tematem przewodnim było zjawisko cyberprzemocy, dyskryminacji oraz mowy nienawiści wśród młodych ludzi. Są to zagadnienia, które stanowią obecnie znaczący problem społeczny. Razem z praktykami, naukowcami i ekspertami przyglądaliśmy się tym zjawiskom wskazując stojące za nimi mechanizmy, ale również poszukiwaliśmy skutecznych metod profilaktyki.

Wysłuchaliśmy wykładów takich autorytetów jak prof. dr hab. Jacek Pyżalski „ Przemoc rówieśnicza – co działa, co nie działa a co szkodzi w profilaktyce” , prof.dr hab. Mirosława Nowak – Dziemianowicz „Po drugiej stronie cyfrowego lustra: wpływ nowych technologii na sferę emocjonalną, poznawczą i moralną człowieka” oraz mgr Jakub Kuś „Świat wirtualny w życiu codziennym – fakty i mity” Uczestniczyliśmy również w dyskusji panelowej dot. zjawiska cyberprzemocy oraz w przygotowanych dla nas warsztatach.

Poszczególne wykłady rejestrowane były wizualną formą przekazu, techniką sketchnote wykonaną przez Dorotę Kostowską.

O agresji słyszymy bardzo często. Widzimy jej różne formy. Kiedyś dominowała przemoc fizyczna, czyli bicie kopanie, wymuszanie; przemoc słowna jak przezywanie czy wyszydzanie i przemoc relacyjna, gdzie dominuje wykluczenie kogoś z grupy i izolowanie. Obecnie zauważamy przesunięcie zjawiska przemocy do środowiska Internetu. Młodzi ludzie mówią o obraźliwych sms-ach, o umieszczaniu ośmieszających zdjęć i wpisów na portalach społecznościowych o podszywaniu się pod ofiarę. Warto pamiętać, że zjawisko przemocy dotyczy całego środowiska, w którym przemoc występuje: ofiary, sprawcy, ale również świadków. Konsekwencje dotyczą każdego kto uczestniczy w sytuacji przemocy.

W Konferencji uczestniczyli Katarzyna Hodera – pedagog, Dorota Żybura–Łyko – opiekun SU, Arkadiusz Kałuski kl. 3 TF – przewodniczący SU oraz Paulina Odolczyk kl.2 TB

Katarzyna Hodera