12 listopada gościliśmy w naszej szkole p. Grzegorza Śliwińskiego z Fundacji „Zielony Liść” z Torunia, która zajmuje się pomocą ofiarom wypadków komunikacyjnych. Celem zajęć było zwrócenie uwagi młodych osób na to, że alkohol i inne środki odurzające są jedną z podstawowych przyczyn wypadków drogowych wśród młodych kierowców. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest wypadek drogowy, jakie są jego rodzaje, co mówią statystyki oraz jak wygląda życie po traumie, a także czym jest i jakie skutki niesie za sobą niepełnosprawność? Poznali koszty społeczne wypadków oraz ich skutki prawne.

Celem spotkania było także kształtowanie u młodzieży postawy odpowiedzialności za własne życie i zdrowie, a także postawy partnerstwa, życzliwości i zrozumienia dla innych, którzy uczestniczą w ruchu drogowym oraz rozwijanie wyobraźni, myślenia przyczynowo-skutkowego, rozwijanie umiejętności i nawyków właściwego zachowania się na drodze.

Na koniec uczniowie za pomocą symulatora nietrzeźwości – alkogogli, mogli doświadczyć jak funkcjonuje osoba w której organizmie znajduje się ok. 2 promili alkoholu.

Opiekun:
Katarzyna Hodera

Fotorelacja:
Aneta Ligenza