Już od października 2016 roku uczniowie 5 klas maturalnych uczestniczą w kontynuacji Programu Wspomagania Rozwoju Osobistego i Społecznego uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu jest: Kształtowanie postaw i umiejętności psychospołecznych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Promowanie wartości: SZACUNKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI I TOLERANCJI. A ponadto rozwijanie kreatywności i wszechstronnej aktywności, zgodnie z przekonaniem, że nie zmienisz niczego, czemu nie masz odwagi stawić czoła.

W ramach kolejnych warsztatów młodzież odkrywa swoje mocne strony i indywidualne zasoby, które inspirują ją do podejmowania nowych wyzwań i decyzji na przyszłość.

Chodzi bowiem o to, aby uczniowie mieli świadomość, że wiele decyzji, które teraz podejmują może na zawsze wpłynąć na ich życie. To jak teraz myślą o sobie, o swoich możliwościach będzie miało wpływ na jakość całego ich życia.

Jeśli wezmą sprawy w swoje ręce, w przyszłości nie pozwolą innym na decydowanie za siebie. Poczują, że wybór należy tylko do nich.

Sukces zaczyna się od wygrania z samym sobą – ze swoją słabością, lenistwem, również od wielu odważnych decyzji. Droga do sukcesu to ustawiczna praca nad kształtowaniem swojego charakteru i praktykowaniem samodyscypliny. Wytrwałość można rozwijać pracując nad zaufaniem do siebie samego, odwaga, pozytywne nastawienie oraz stosowanie nagradzania siebie czy samokontrola. Warto popracować nad tymi cechami, aby łatwiej osiągać sukcesy…… aby lepiej i pozytywniej nam się żyło.

NIE BóJ SIĘ DUŻEGo KRoKU, PRZEPAŚCI NIE PoKoNASZ DWoMA MAŁYMI.

Pedagog
Elżbieta Rurkowska – Kamel