Zespół Historyków przedstawia wyniki prawyborów w Technikum nr 15.
Do głosowania uprawnionych było 153 uczniów.

W prawyborach udział wzięło 103 uczniów, co stanowi 67,32% uprawnionych do głosowania.

Głosów oddanych ważnie było 103, głosów nieważnych – 0.

Bezpartyjni Samorządowcy zdobyli 2 głosy, co stanowi 1,94% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Trzecia Droga uzyskała 7 głosów, co stanowi 6,79% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Nowa Lewica uzyskała 33 głosy, co stanowi 32,03% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 3 głosy, co stanowi 2,91% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Konfederacja uzyskała 17 głosów, co stanowi 16,50% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Koalicja Obywatelska uzyskała 41 głosów, co stanowi 39,80% wszystkich oddanych ważnie głosów.

Bezpartyjni Samorządowcy, Trzecia Droga i Prawo i Sprawiedliwość nie uzyskały żadnego mandatu (nie przekroczyły wymaganych 5% dla samodzielnego komitetu i 8% dla koalicji).
Nowa Lewica uzyskała 32,03%, co przekłada się na 167 mandatów poselskich, Koalicja Obywatelska uzyskała 39, 80%, co przekłada się na 208 mandatów poselskich, Konfederacja 16,50, co przekłada się na 84 mandaty.
1 mandat zawsze pozostaje dla mniejszości niemieckiej w Sejmie RP.

Zatem Koalicja Obywatelska i Lewica w sumie mają 375 mandatów, co daje większość sejmową, konstytucyjną oraz pewny rząd koalicyjny.