Podziękowanie dla Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie na zielonym podsumowaniu wiosennej edycji Kampanii Dotlenieni w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc.

Podczas kampanii firmowanej przez Fundację Rozwój, objętej Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Wrocławia, dzięki pośrednictwu Urzędu Miasta Wrocławia i Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zrealizowanych zostało 2013 nasadzeń. Zaangażowanych zostało ponad 220 wolontariuszy oraz 100 instytucji, m.in. Hewlett Packard, Credit Suisse, AmRest, Salesforce, WABCO Polska, DXC Technology, których przedstawiciele sfinansowali zakup roślin i pomagali w ich nasadzeniu. Świat biznesu połączył się z sektorem publicznym, zachęceni zostali do akcji mieszkańcy Wrocławia. W sumie wokół 15 placówek i instytucji, m.in. na terenie naszej szkoły – Technikum nr 15, Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, na kampusie Uniwersytetu Ekonomicznego, przy Przedszkolu nr 68, przybyło ponad dwa tysiące krzewów.

Zaangażowanie społeczności Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie w zazielenianie Wrocławia zostało podkreślone podziękowaniem.

Barbara Maniewska-Nowosiadły