Pikseloza to efekt takiego powiększenia obrazu cyfrowego, w którym staje się on nieostry i nie może być do końca odczytany. Najmniejsze jego składowe to piksele, które w określonej konfiguracji tworzą pewną całość.
Doświadczyli tego uczniowie klas technika cyfrowych procesów graficznych 1TC/1 i 1TC/2 w piątek 18 listopada uczestnicząc w zajęciach interaktywnych w Muzeum Współczesnym. Skrajny zoom, którego doświadczyli w pikselozie, pozwalił im na zatracenie się w wizualnej potencjalności obrazu i zachęcił do ułożenia jego znaczenia na nowo. Instalacja w przestrzeni Samoobsługowego Muzeum okazała się przestrzenią totalną, złożoną z masy kolorowych elementów – pikseli, które można było dowolnie układać. Łączenie ze sobą wybranych pikseli wpływało na stopniowe wyłanianie się z pozornego chaosu, kształtów i znaczeń.
Budowanie obrazu z prostych modułów, to zasada wizualności, która rozpaliła wyobraźnię i postawę twórczą wobec rzeczywistości u naszych uczniów bez względu na poziom zaangażowania artystycznego i estetycznego. W tych małych, powtarzających się elementach drzemie prawie nieskończona mnogość możliwości ich ułożenia. Spróbowali młodzi adepci grafiki wyłowić te im najbliższe.
Dzień był bogaty bowiem to jedna z atrakcji tej lekcji w plenerze. Mieliśmy zaszczyt poznać również oryginalną twórczość Zbigniewa Gepperta, twórcy koncepcji Cub’artu, autora projektów graficznych, pisarza i autora komiksów. Wystawa “Konstruktywizm to problem, a nie estetyka” – Zbigniew Geppert (1934 – 1982) porwała wyobraźnię najbardziej czułych.
Zachwyciła różnorodnością pierwsza odsłona międzynarodowej kolekcji sztuki współczesnej, tworzonej od 2011 roku w Muzeum Współczesnym Wrocław “Stosunki pracy” z którą również mieliśmy okazję się zmierzyć.
Wrócimy tam z pewnością.

Opiekunowie
prof. Blanka Opuchlik-Solik i prof. Marek Sosnowski