W dniu 15 listopada 2016 pani Agnieszka Jóźwiak, nauczycielka języka niemieckiego w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie, uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej: Zuwanderung. Zugehörigkeit. Fremdheit. Historische Kontexte und zeitgenössische Dimensionen in Kultur, Literatur und Sprache (Imigracja. Przynależność. Obcość. Konteksty historyczne i współczesne wymiary kultury, literatury i języka) zorganizowanej przez Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Opolskiego w Kamieniu Śląskim.

W sympozjum wzięli udział naukowcy z ośrodków naukowych w Polsce i w Niemczech, którzy z perspektywy różnych nurtów badawczych dyskutowali nad fenomenem migracji.

Celem konferencji była refleksja nad konsekwencjami migracji i styczności różnych kultur na przestrzeni wieków, próba wypracowania indywidualnego sposobu nowego, racjonalnego postępowania z historycznymi uwarunkowaniami i współczesnymi nadziejami oraz obawami w niemieckiej i polskiej społeczności.

Pani Jóźwiak wygłosiła referat pt. Zur Geschichte der Zeitschrift „Schlesische Volksblätter, w którym omówiła problematykę podejmowaną na łamach czasopisma „Volksblätter“, ukazującego się w latach 1822-1824 w wydawnictwie Graß und Barth we Wrocławiu. Profil pisma ukierunkowany przede wszystkim na artykuły religijne oraz  moralizatorskie miał odpowiadać upodobaniom ówczesnych czytelników. Autorzy publikowanych tekstów byli głęboko przeświadczeni o swojej roli wychowawców zarówno jeśli chodziło o wiedzę, jak i gust odbiorców. Do naszych czasów zachowały się jedynie pierwsze dwa roczniki gazety, które znajdują się w zasobach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.