Znakomita wiadomość napłynęła do nas od organizatorów konkursu Odkrytki. Kochanym ciotkom – Fabryczna śle! Dwie uczennice fototechnika – Ania Bodziona z klasy 2 TD i Justyna Guga z klasy 3 TD zostały laureatkami ostatniej edycji. Ich fotografie, wykonane w dzielnicy Fabryczna, zostały docenione przez jury i wkrótce zostaną wydrukowane jako pocztówki w wielotysięcznym nakładzie.

Przypomnijmy, że w przeszłości w Odkrytkach brali udział nauczyciele fototechnika.

Dziewczyny – cieszymy się ogromnie i gratulujemy!

Więcej informacji tutaj.