Cel szkolenia branżowego to poznanie specyfiki pracy w rzeczywistych warunkach w branży związanej z nauczanym zawodem, doskonalenie praktycznych umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej, zapoznanie z technologiami stosowanymi w przedsiębiorstwie, z urządzeniami, narzędziami
i innym sprzętem technicznym stosowanym w procesach produkcyjnych lub usługach oraz rozwijanie umiejętności interpersonalnych w bezpośrednim kontakcie z pracownikami i pracodawcą, nawet zagranicznym w formie stażu zawodowego… np. w Porcie Lotniczym Wrocław SA, ale i w drukarniach w Evorze i w Saragossie.