Ogłaszamy nabór tekstów do planowanej na ten rok szkolny książki uczniowskiej.
Interesują nas w szczególności wszelkie teksty z zakresu prozy, poezji i publicystyki.
Możesz nam przesłać również przekład z języka angielskiego, niemieckiego lub
ukraińskiego przygotowany pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego lektorat językowy.
Prace przysyłajcie drogą mailową najpóźniej do 30 grudnia na adres – t15.redakcja@gmail.com

z pozdrowieniami
Redakcja