W życiu musi istnieć równowaga między czasem nauki, pracy i odpoczynku, dlatego też we wtorek 09.05.2017 r. pani Halina Polańska zorganizowała dla 50 uczniów i pracowników naszej szkoły wyjście do Narodowego Forum Muzyki na koncert muzyki poważnej pt. Carmen.
W programie znalazły się utwory A. Vivaldiego, A. Schnittkego i G. Bizeta. Młodzież z uwagą słuchała muzyki innej niż zwykle i chociaż oceny były różnorodne, to uczniowie docenili kunszt i zaangażowanie muzyków, zarówno w interpretacji Concerto grosso nr 1 A. Schnittkego, jak i Suity Carmen G. Bizeta/ R. Szczedrina. Szczególnie podobała się druga część koncertu, dla której tak tłumnie przybyliśmy do NFM.
Wśród uczestników koncertu nie mogło zabraknąć klubu Prozą wśród myśli. Wchodzący w jego skład uczniowie klasy 3TB stawili się w komplecie. Humory bardzo wszystkim dopisywały, o czym niech zaświadczą zamieszczone poniżej przykłady.

Przygotowała Jolanta Wysoczańska