Już po raz 18 Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” oraz Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania przeprowadziły konkurs plastyczny Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna. Tematem przewodnim był jubileusz Związku – 35 lat Solidarności. Miło nam jest poinformować, że praca uczennicy naszej szkoły z klasy 4 TD – Agaty Dubikowskiej, zajęła II miejsce.

Nagrody laureatom wręczali przedstawiciele dolnośląskiej „Solidarności”, Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”, prezes Stowarzyszenia Represjonowanych w stanie wojennym Eugeniusz Murawski oraz dyrektor departamentu Wydziału Edukacji UM we Wrocławiu – Jarosław Delewski.  

Opiekun:
Małgorzata Ząbek