Poszukiwania form i rozwiązań graficznych to nasza pasja. Dlatego tak bardzo lubimy lekcje na terenie wrocławskich przestrzeni kulturalnych. Klasy 2TC1 i 4TC skierowały swoje kroki do Wrocławskiej Galerii Miejskiej gdzie urządziły poszukiwania znaczenia modernizmu w sztuce. Malarstwo młodych artystów inspirowane architekturą ma stać się fundamentem do naszego nowego projektu graficzno-wydawniczego pod roboczym tytułem “Beton pedagogiczny”. Proste formy figur geometrycznych, prostota ujęcia i eksploracja młodego spojrzenia wobec opresji i depresji to tylko punkt wyjścia do wypowiedzi i dyskusji graficznych na temat ingerencji otaczającej nas przestrzeni w autonomię jednostki. Nie chcemy być apatyczni, bierni, beznadziejni, melancholiczni ani depresyjni. Zatem tworzymy własne przestrzenie. Oto kilka kadrów z naszych eksploracji. Uczestnicy pracowni projektowania i druku Marka Sosnowskiego.