24 kwietnia 2017 r. mieliśmy możliwość uczestniczenia w konferencji zatytułowanej “Młodzież wobec współczesnych zagrożeń”, podczas której usłyszeliśmy o doświadczeniach zawodowych antyterrorystów, w tym najwybitniejszego, polskiego antyterrorysty, pana Grzegorza “Cichego” Mikołajczyka. Opowiadał on o uprowadzeniach, które miały miejsca na terenie naszego kraju, jak i poza jego granicami, a także o swoich indywidualnych doświadczeniach. 

Mieliśmy również przyjemność uczestniczenia w warsztatach. 

Pierwsze warsztaty dotyczyły uprowadzeń i sytuacji zakładniczych, w jaki sposób one wyglądają oraz, jak należy się zachować, a czego na pewno nie wolno robić.

Drugie warsztaty dotyczyły active shootera, czyli osoby uzbrojonej wkraczającej na teren publiczny np. szkoły. Dowiedzieliśmy się również w jaki sposób należy zachowywać się, gdy znajdziemy się w podobnej sytuacji. Zostaliśmy w pewien sposób wyczuleni na podejrzane zachowania, dowiedzieliśmy się że nie należy bagatelizować naszych podejrzeń oraz, że podobne zagrożenia nie dotyczą tylko Ameryki czy wschodnich krajów, ale również nas – Polaków.

W dyskusji, głos zabierała również pani psycholog Ewelina Musiał współpracująca z ofiarami wydarzeń oraz ich rodzinami. Wyjaśniała przyczyny zachowań sprawców przestępstw oraz wskazywała na ich „rys psychologiczny”. Przeprowadziła również warsztaty dla nauczycieli na temat pracy z uczniem w stresie pourazowym.

Cała idea konferencji oraz warsztatów bardzo nam się spodobała. Uzbrojeni, anonimowi antyterroryści zrobili na nas ogromne wrażenie. Wynieśliśmy dużo przydatnych informacji i sądzimy, że takie tematy powinny byś poruszane w szkołach częściej, ponieważ mogą niestety dotyczyć one kiedyś i nas.

Joanna Półtorak, klasa 3TB z kolegami i koleżankami z klasy oraz klas: 3TA, 3TC