Zapraszamy Drużyny do uczestnictwa w II Etapie Ligi Zawodów 2015/2016!

Prezentacja o zawodzie w PREZI (15–20 slajdów) wykonana przez stronę www.prezi.com 

Prezentacja powinna zawierać minimum:

  • logo szkoły
  • nazwę zawodu
  • nauczane przedmioty zawodowe
  • przedmiot uzupełniający
  • przedmioty rozszerzone
  • kwalifikacje w zawodzie
  • informacje dodatkowe np. zdjęcia z zajęć praktycznych

Treść prezentacji (zakres merytoryczny) jest dostępna w Szkolnym Ośrodku Kariery w sali 105 u p. Katarzyny Winkowskiej

Termin złożenia prac: 29 stycznia 2016 r.

Termin prezentacji: 18 lutego 2016 r.


Klasyfikacja po Etapie I:

  • 54 pkt technik analityk / technik organizacji reklamy
  • 52 pkt fototechnik
  • 50 pkt technik ochrony środowiska