Zapraszamy wszystkich uczniów klas 1–3 do wzięcia udziału w II edycji Ligii Zawodów. Poniżej znajdują się niezbędne informacje.

Konkurs organizowany przez Technikum nr 15 we Wrocławiu dla klas 1-3.
Drużyna składa się z przedstawicieli tego samego zawodu z klas 1-3.
Drużyny max. 10 osobowe.

Zawody uczestniczące w Lidze:

technik ochrony środowiska
technik analityk
technik cyfrowych procesów graficznych
fototechnik
technik organizacji reklamy

Etap 1

Zadanie: Film o zawodzie (1,5–2 minutowy).
Złożenie prac do dnia 26 października. Etap zakończony 29 października. Puszczenie filmu.

Jury przydziela punkty w skali 0–10.

Jury w składzie: Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, Przewodniczący Zespołu ds. promocji, opiekunowie merytoryczni grup.

Drobne upominki z wygranie etapu.

Etap 2

Zadanie: Prezentacja w PREZI o zawodzie (15-20 slajdów)

Etap zakończony do świąt Bożego Narodzenia. Prezentacja wyświetlana przed Jasełkami. Jury przydziela punkty w skali 0–10.

Jury w składzie: Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, Przewodniczący Zespołu ds. promocji, opiekunowie merytoryczni grup.

Drobne upominki za wygranie etapu.

Etap 3

Zadanie: Prezentacja zawodu w szkole (stoisko targowe)

Etap zakończony podczas Dni Otwartych szkoły. Jury przydziela punkty w skali 0–10.

Jury w składzie: Dyrektor lub Wicedyrektor szkoły, Przewodniczący Zespołu ds. promocji , opiekunowie merytoryczni grup.

Drobne upominki za wygranie etapu.

Opiekunowie merytoryczni:

technik ochrony środowiska – A. Seremak
technik analityk – M. Słowik-Góralska
technik cyfrowych procesów graficznych – R. Wyłupek
fototechnik – J. Kamiński
technik organizacji reklamy – A. Jankowska

Finał konkursu odbędzie się w pierwszy dzień wiosny.

Nagrody:

  • nagroda główna 1000 zł na doposażenie pracowni wygranego zawodu

  • młodzież z opiekunem merytorycznym decyduje, co będzie zakupione

  • upominki dla uczestników Ligii Zawodów

Cele Ligii Zawodów:

  • integracja młodzieży na poziomie tego samego zawodu

  • integracja ze szkołą i wzrost identyfikacji się uczniów ze szkołą

  • rozwój kompetencji interpersonalnych

  • zdobycie umiejętności przydatnych na rynku pracy np. zarządzanie czasem, realizacja zadań, kompetencje lidera

  • wykorzystanie materiałów przygotowanych rzez uczniów w celach promocyjnych

  • nauka przez zabawę

  • rozwój kompetencji kluczowych

Informacji o konkursie udziela Katarzyna Winkowska, doradca zawodowy
Szkolny Ośrodek Kariery (sala 105)

Liga zawodow - na www2