Od 21.10.2017 dobyło się już osiem spotkań warsztatów filmowych, w których uczestniczą uczniowie i uczennice naszej szkoły w liczbie ośmiu, a także dwójka naszych absolwentek. Warsztaty są prowadzone przez pana Grzegorza Korczaka, absolwenta łódzkiej filmówki, znanego reżysera i operatora, a do tego współwłaściciela zakładu Unikat, zajmującego się tworzeniem unikatowych motocykli! Celem warsztatów jest wspólne z panem Grzegorzem stworzenie filmu dokumentalnego, w założeniu w pełni profesjonalnego. Uczestnicy pracują nad wszystkimi elementami, składającymi się na film: produkcją, scenariuszem, operatorką, montażem, reżyserią, scenografią i innymi. Niech żałują ci, którym się nie chciało…

Paweł Wojas