Dzięki wysiłkom społeczności naszej szkoły otrzymaliśmy Krajową odznakę Jakości eTwinning Erasmus +! Tylko dwie z 14 szkół europejskich zaangażowanych w projekt spotkało to wyróżnienie! Wielkie podziękowania dla wszystkich…i uczniów i nauczycieli, którzy się do tego przyczynili 🙂


koordynator projektu
Monika Hewczuk
oraz Zespół Nauczycieli Języków Obcych