W związku z ogłoszonym konkursem na logo projektu „Tydzień Szczęścia w Szkole” wśród klas 1C1, 1C2, 1E, 2E informujemy, iż komisja konkursowa wybrała pracę przedstawioną przez Zuzannę Walkiewicz. Wyróżnienie otrzymują prace: Aleksandry Szylar, Julii Steczek, Zofii Mielczarek.

Przedmiotem konkursu było stworzenie projektu graficznego, który będzie wykorzystywany do promocji programu zaplanowanego w ramach projektu „Tydzień Szczęścia w Szkole” . Po raz pierwszy logo zostanie wykorzystane podczas obchodów Tygodnia Szczęścia w Szkole, które odbędą się w dniach 20-24 września br w Technikum nr 15 im. Marii Curie-Skłodowskiej we Wrocławiu.

Dziękujemy uczestnikom konkursu za nadesłanie prac. Mamy nadzieję, że logo programu „Tydzień Szczęścia w Szkole” stanie się rozpoznawalnym znakiem promującym obchody innowacyjnego charakteru realizowanego programu.