Informujemy, że do 9 września można składać deklaracje w sprawie przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach w sesji poprawkowej (styczeń 2018 r.). Chęć przystąpienia do egzaminu dotyczy także tych uczniów, którzy złożyli w OKE prośbę o wgląd do pracy, która nie uzyskała wystarczającej ilości punktów.