27 lutego uczniowie klas 3TC1 i 3TC2 (technik cyfrowych procesów graficznych) oraz klasy 3TD (fototechnik) zakończyli zajęcia w ramach projektu ” Eko-eksperyment! Nowe technologie w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych z elementami przedsiębiorczości i ekorozwiązań”. Ostatnie spotkanie z doświadczeniami przyrodniczymi oraz projektowaniem i drukiem 3D odbyło się w Centrum Rozwoju Zawodowego “Krzywy Komin”.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w projekcie od czerwca 2018 r., zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne były prowadzone przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a także firmę “Space is More”. Liderem Projektu jest Fundacja “Open Mind”, a Partnerem Gmina Wrocław (Biuro Ochrony Przyrody i Klimatu).
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.