“Stan wyjątkowy jest naszą próbą ukazania tego, co obserwujemy i odczuwamy, jako główne powody współczesnych napięć. Wyrosła z naszych rozmów o tym, co tak blisko, że aż zaczyna być przezroczyste, nieodczuwalne, ale ostatecznie może zawsze stać się opresyjne.”

Uczniowie klasy 1D odbyli pierwszą w tym roku szkolnym wycieczkę. TIFF Festival i prace towarzyszące wystawom w galeriach BWA Studio i BWA Design, nie były łatwym doświadczeniem, choć z pewnością ożywczym i skłaniającym do dyskusji i refleksji.

Sezon wystaw i wydarzeń fotograficznych uważamy za otwarty 🙂

Fotorelacja:
Jakub Kamiński
Wiktoria Gorząd
Lara Okólska