W dniu 8 grudnia 2016 roku uczniowie Technikum nr 15 z klasy 3TA i klasy 3TF uczestniczyli w szkoleniu inaugurującym przystąpienie do kampanii „Drugie Życie” w auli W 3 na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Borowskiej 211 we Wrocławiu. Celem tego projektu jest zwiększenie świadomości społecznej w zakresie przeszczepiania narządów, jako metody ratującej życie i przywracającej zdrowie ciężko chorym ludziom. 
Ważnym elementem jest również edukacja w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

A także, popularyzacja wiedzy, która stanie się narzędziem pozwalającym na zwiększenie liczby przeszczepów w Polsce.

Transplantacja to Życie, a przeszczep to heroiczny Dar

Uczniowie mieli niepowtarzalną szansę na czerpanie wiedzy z zakresu transplantologii od najlepszych, bo wykładowcami byli lekarze różnych specjalności, pracownicy naukowi, prawnicy, osoby po przeszczepieniu.

Młodzież poznała, więc różne aspekty transplantacji, a uzyskaną wiedzę z pewnością wykorzysta w planowaniu szkolnej kampanii.

Przyłączmy się Wszyscy i spróbujmy RAZEM zebrać ciekawe pomysły i inspiracje na propagowanie tego cennego Daru jakim jest narząd niosący Życie osobie oczekującej.

To nasze zaangażowanie i kreatywność będzie miała wpływ na przebieg i jakość kampanii w naszej szkole i w środowisku lokalnym.

Uczniowie wraz z koordynatorem kampanii Elżbietą Rurkowską–Kamel