21.09.2018 klasa 1TE wybrała się na całodniową wycieczkę po Wrocławiu. Plan zakładał zapoznanie się uczniów z najważniejszymi zabytkami Starego Miasta i Ostrowa Tumskiego oraz uczestnictwo w wykładzie inaugurującym XXI Dolnośląski Festiwal Nauki. W czasie spaceru na wykład to uczniowie przedstawiali kolegom informacje na temat wybranych miejsc, te znane o Placu Solnym, Rynku, Uniwersytecie, Kościele św. Elżbiety, Ostrowie Tumskim i te mniej znane, jak np. to, że na  ul. Szajnochy znajdował się targ koński, w Rynku stało kilka szubienic, godła kamienic  służyły niepiśmiennym mieszkańcom Wrocławia do odnajdywania pożądanego adresu, Ostrów Tumski przestał być wyspą w 1824 roku, kiedy zasypano kanał Odry na Placu Katedralnym, książęta przekraczając  Most Tumski na znak szacunku dla władzy kościelnej zdejmowali przed wejściem na niego nakrycie głowy.

Zainaugurowaliśmy też XXI DFN wysłuchaniem wykładu prof. J. Miodka o polszczyźnie lat 1918-2018. Dowiedzieliśmy się m. in., jak działała po II wojnie światowej Komisja Nazewnicza nadając polskie nazwy miejscowościom na Dolnym Śląsku. Lignitz  np. zamieniono na Legnicę, gdyż  właśnie taką formę nazwy od rozległych nizinnych terenów, kryła w sobie cząstka  “leg-“.

Sprzyjała nam piękna pogoda,  a cały czas towarzyszył dobry humor.

Moja klasa 1TE zarówno na wykładzie, jak i podczas całej wycieczki dała się poznać z jak najlepszej strony, zatem wspólną czteroletnią wędrówkę uważam za  bardzo miło rozpoczętą.

Jolanta Wysoczańska