Zapraszamy uczniów wszystkich klas do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ligi Zawodów.

1 etap: film o zawodzie

Kryteria:
1. Film zawiera logo, nazwę szkoły (2 pkt.)
2. Film zawiera pełną nazwę zawodu (2 pkt.)
3. Przynajmniej jedna scena filmu kręcona jest na terenie szkoły (2 pkt.)
4. Film trwa max 2 minuty (z napisami) (2 pkt.)
5. Pokazanie w filmie atrybutów zawodu np. sprzętu (1 pkt.)
6. Inne (subiektywne odczucia oglądającego) (1 pkt.)

Termin: 1 grudnia 2017 r.

Filmy należy przekazać p. Katarzynie Winkowskiej