W dniu 09.01.2023 Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie uczestniczyło w Giełdzie Szkół Ponadpodstawowych w Żernikach Wrocławskich, gdzie w Auli Szkoły Podstawowej na ul. Kolejowej 7a odbyło się spotkanie z udziałem licznej grupy uczniów i nauczycieli Technikum nr 15 z uczniami szkoły podstawowej.
Uczestnicy Giełdy Szkół Ponadpodstawowych mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat Technikum nr 15 i zdobywanych w nim zawodów.
Informacje o szkole były przekazywane przez nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradcę zawodowego oraz bezpośrednio przez uczniów różnych klas i różnych zawodów.
Podczas uroczystości została przestawiona prezentacja szkoły z materiałami drukowanymi i multimedialnymi oraz próbkami prac wykonanych przez uczniów Technikum nr 15.