Po raz kolejny gościem Fototechnika była Anna Udała, która przeprowadziła dla uczniów szereg warsztatów będących wynikiem współpracy naszej szkoły z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu.

Czas spędzony w Technikum nr 15 był dla mnie szalenie inspirującym doświadczeniem – poznałam mnóstwo zdolnych osób, które swoimi pomysłami nie jeden raz potrafiły mnie zaskoczyć. Mam nadzieję, że podczas zajęć uczniowie nie tylko nauczyli się czegoś z zakresu projektowania, ale także świetnie się bawili. Do zobaczenia! 

Anna Udała

Tym razem tematem warsztatów była współpraca. To, czy zespół osiągnie sukces zależny jest od zaangażowania wszystkich jego członków. Dzięki ćwiczeniom i zabawom uczniowie dowiedzieli się, że w idealnym zespole, mimo wielu różnic i ról, każdy doskonale zna siebie i pozostałych – wiedzę, umiejętności, zainteresowania i doświadczenie, które wpływają na pracę projektową. Poniżej opis warsztatu:

Wspólny sukces – teamwork i team management
„Wnuczek za babcię,
Babcia za dziadka,
Dziadek za rzepkę,
Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę!”
Już Julian Tuwim wiedział, jak ważna w osiągnięciu celu jest współpraca. Co roku publikowanych jest mnóstwo wyników badań na temat zaangażowania w siłę zespołową – zaufanie, wytworzenie wspólnego języka, swoboda wypowiedzi i wzajemne uczenie się są podstawą sukcesu grupy. Warsztat uwrażliwia na komunikację w zróżnicowanym zespole, a także organizuje zasoby poszczególnych jego członków. Szereg ćwiczeń i zabaw, które często wymagać będą nieszablonowego myślenia i improwizacji, pomoże uczestnikom na odnalezienie swojego miejsca w teamie i zrozumienie, iż stanowią oni cenne źródło potrzebnych grupie indywidualnych doświadczeń niezależnie od sytuacji. Wszystko po to, by stworzyć zgrany, interdyscyplinarny zespół projektowy, gotowy na wszelkiego rodzaju wyzwania – wielokrotnie bardziej skomplikowane niż wyciąganie warzyw z ziemi. To będzie nie lada orzech do zgryzienia!

Anna Udała

Trenerka w kraju i za granicą, projektantka i ilustratorka. Pracuje w jednej z wiodących firm doradczo-szkoleniowych w Polsce specjalizującej się w strategicznym zarządzaniu komunikacją wewnętrzną. W ramach działalności naukowej występuje podczas konferencji naukowych i jest prowadzącą na licznych międzynarodowych warsztatach interkulturowych. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych poświęconych projektowaniu komunikacji. Ukończyła studia na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu na kierunku Grafika ze specjalnością Reklama, design i komunikacja wizualna. Na co dzień zajmuje się godzeniem tego, co pozornie nie do pogodzenia: designu i sztuki, języka japońskiego z językiem niemieckim oraz metalu symfonicznego z hitami lat 80-tych! A wychodzi… fantastycznie!