Pani Dyrektor,

dziękujemy za to, że przychodząc do pracy uśmiechamy się. Za to, że czujemy sens tego, co robimy. I za to, że widząc ogromną drogę, jaką jako szkoła już przebyliśmy, widzimy także, gdzie zmierzamy.

Dziękujemy za zawsze przyjacielskie rozmowy, za wsparcie dla naszych pomysłów i za tak banalną rzecz, jaką są pieniądze na realizację naszych zamierzeń.

Jest tak, jak zawsze: dopiero, kiedy coś się kończy widzimy, jak dobre to było.

Dziękujemy!

Grono pedagogiczne
Technikum nr 15 we Wrocławiu