22.09.2017 roku rozpoczął się XX Dolnośląski Festiwal Nauki. Inauguracyjny wykład O nazwach wodnych i miejscowych ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska wygłosił pan profesor Jan Miodek. Tyle lat żyliśmy w błogiej nieświadomości, a tu okazało się, że Dolny Śląsk jest prymarny w stosunku do Górnego Śląska. Od dzisiaj nasi uczniowie już wiedzą, że nazwa Śląsk wzięła się od plemienia Ślężan zamieszkującego nasze tereny nad rzeką Ślęzą. Pan profesor przypomniał, że nazwa naszego miasta Wrocław pochodzi od imienia Wrocisław, etymologicznie jest to inaczej gród Wrocisława.

Świdnica nie pochodzi od świni tylko od świdry, świdy – rośliny. To Niemcy zniemczając tę nazwę, skojarzyli ją wtórnie ze świnią i pozostałość owego skojarzenia ostała się w herbie tego urokliwego miasta. Nazwa Kudowa wywodzi się od chudoby – lichych, mizernych marnych zabudowań..

Ciekawostką jest również to, że Słowianie początkowo nie znali głoski f, zatem nie mogli przyswoić sobie wyrazów z tą głoską, zamieniali ją na inną, stąd grecki Stefanos, to nasz Szczepan. Szczepan i Stefan etymologicznie oznaczają jedno imię i pochodzą od greckiego Stefanos (korona, wieniec). Tych i wielu jeszcze innych informacji mieliśmy przyjemność wysłuchać w gmachu Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na wykładzie obecne były cztery klasy: 2TC1 z panią Dorotą Cecotą, 2TAB z panią Pauliną Bohdankiewicz, 3TD z panem Jakubem Kamińskim i weterani tych wykładów klasa 4TB z panią Jolantą Wysoczańską.

Przygotowała J. Wysoczańska

Fotorelacja:
J. Wysoczańska
Maja Żurawek