W sobotę 10 kwietnia, od godz. 10:00 do godz. 13:00 możesz zadać pytanie do nauczyciela zawodu, który będzie pełnić dyżur.

Bezpośredni kontakt do nauczycieli uczących w zawodach:

  • Technik ochrony środowiska a.seremak@t15.wroclaw.pl
  • Technik analityk a.dreczko@t15.wroclaw.pl
  • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej k.hebda@t15.wroclaw.pl
  • Technik fotografii i multimediów j.kaminski@t15.wroclaw.pl
  • Technik reklamy a.jankowska@t15.wroclaw.pl