15 marca 2017 r. uczniowie z klas: 2TE i 2TC, pod opieką p. Jadwigi Jastrzembskiej, uczestniczyli w debacie dla młodzieży pt. „Czy sądy są potrzebne?”. Debata została zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Justitia” i odbyła się w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Uczeń z klasy 2TC – Kacper Plewa otrzymał nagrodę za aktywny udział w debacie.