Jak było w Budapeszcie?

Jak było w Budapeszcie?

6 kwietnia do szkoły (wirtualnej tym razem) wraca klasa 3TE, która od 13 marca realizowała praktyki zawodowe (w formie zdalnej). Spośród uczniów tej klasy, 6 osób spędziło pierwszy tydzień praktyk w Budapeszcie. Umieszczamy ich podsumowującą prezentację. Chłońcie piękno stolicy Węgier 🙂

Praktyki zagraniczne w Budapeszcie

Praktyki zagraniczne w Budapeszcie

W dniach 2-13 marca 2020 odbyły się praktyki zagraniczne w stolicy Węgier. Krótko, bo zagrożenie koronawirusem przerwało realizację projektu Europejskie praktyki na plus V. Dziesięciu uczniów
w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej znalazło miejsce praktyk u przyjaznych budapesztańskich Pracodawców, a w wolnym czasie zwiedzali to piękne miasto. Uczniowie wykonywali ikony i ilustracje informujące o zagrożeniach […]

Komunikat poradni psychologiczno-pedagogicznej

Komunikat poradni psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo, W związku z dalszym zagrożeniem koronawirusem w dniach 26.03.2020 r do 10.04.2020 r. zostają zawieszone zajęcia prowadzone bezpośrednio z uczniem w poradni psychologiczno-pedagogicznej nr 9. Pracownicy poradni pracują zdalnie, udzielają porad, wsparcia, odpowiadają na pytania. Adresy mailowe pracowników wraz z godzinami pracy oraz działem, w którym pracują znajdują się na stronie internetowej poradni […]

Konwersacje z języka angielskiego dla maturzystów

Konwersacje z języka angielskiego dla maturzystów

Dordzy maturzyści. W okresie kwarantanny macie okazję przygotować sie do matury z j. angielskiego on-line. Ponizej oferta Fundacji MODE Fundation W związku z decyzją o zawieszeniu prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz informacją Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego o konieczności zorganizowania zajęć edukacyjnych przy pomocy technik i narzędzi kształcenia na odległość, Fundacja MODE – Move […]

Zawieszenie zajęć w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Zawieszenie zajęć w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.   Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie […]

Kabaret Starszych Panów w Dzień Kobiet

Kabaret Starszych Panów w Dzień Kobiet

6 marca przenieśliśmy się na moment do lat 50-tych. Na deskach szkolnej auli zobaczyliśmy ponownie słynny Kabaret Starszych Panów. Tak o wydarzeniu napisał Dyrektor, p. Grzegorz Ćwiertniewicz: “Dzień Kobiet upłynął w Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu w duchu Kabaretu Starszych Panów. Młodzi Starsi Panowie – Krzysztof i Mateusz – wraz ze swoimi […]

Pożegnanie zimy

Pożegnanie zimy

Klasa 1TAB pożegnała zimę (której właściwie i tak nie było we Wrocławiu) na lodowisku. Fotorelacja: Jacek Sztobryn