W dniu 28.11.2017 uczniowie klasy 1TB i nauczycielka języka niemieckiego pani dr Agnieszka Jóźwiak uczestniczyli w wykładzie pana dr hab. Grzegorza Kowala na wydziale germanistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W swoim odczycie na temat: „Baśnie czy bajki braci Grimm” dr hab. Kowal omówił genezę baśni, wierność baśni wobec przekazu ustnego, źródła literackie, problemy przekładu na język polski oraz wpływ kultury docelowej na recepcję baśni.

Baśnie zebrane przez Jakuba i Wilhelma Grimmów to obok Biblii Lutra najbardziej znane dzieło niemieckiej kultury, przetłumaczone dotąd na 160 języków. W czerwcu 2005 roku wpisane zostały na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, Memory of the Word, co potwierdza ich przynależność do kanonu literatury światowej.

Opiekun:
dr Agnieszka Jóźwiak