W dniu 24 marca 2017 roku uczniowie 5 klas maturalnych: 4TB, 4TC, 4TD, 4TE i 4TF zostali zaproszeni do uroczystego podsumowania 1,5 rocznego Programu Wspomagania Rozwoju Osobistego i Społecznego uczniów wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Celem projektu było: Kształtowanie postaw i umiejętności psychospołecznych oraz rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów. Promowanie wartości: SZACUNKU, ODPOWIEDZIALNOŚCI I TOLERANCJI. A ponadto rozwijanie kreatywności i wszechstronnej aktywności, zgodnie z przekonaniem, że nie zmienisz niczego, czemu nie masz odwagi stawić czoła.

Poniżej przedstawiamy fotorelację oraz podsumowanie.

Elżbieta Rurkowska–Kamel