Podziękowanie dla uczniów i certyfikat dla Technikum nr 15 za akcję “1000 drzew na minutę”.

Drzewa posadzone w tej akcji mają już za sobą miesiąc wzrostu, a my mamy ciągle satysfakcję,
że wzbogaciliśmy środowisko w kolejne, naturalne maszynerie do przerabiania CO2.

Z dumą możemy powiedzieć, że wzięliśmy udział w obsadzeniu 2,5 ha terenu, a idąc po pracowitym dniu na miejsce pikniku podziwialiśmy przyrosty drzew nasadzonych w poprzednich latach.

Swój sobotni czas przyrodzie poświęcili uczniowie czterech klas technika ochrony środowiska (1TA, 2TA, 3TA, 4TA) oraz klasy 1 fototechnika (1TD).

Barbara Maniewska-Nowosiadły