Z końcem grudnia w ramach lekcji języka niemieckiego uczniowie klasy 1 o profilu Grafika i poligrafia cyfrowa udali się z wizytą do Konsulatu Austrii we Wrocławiu, który mieści się w sąsiedztwie naszej szkoły. Serdeczne przyjęcie naszej grupy wraz z nauczycielką języka niemieckiego rozpoczęło spotkanie, podczas którego Konsul honorowy dr Edward Wąsiewicz w niezwykle ciekawy i przystępny sposób opowiadał młodzieży o Republice Austrii.

Spektrum poruszanych zagadnień sięgało historii, sytuacji gospodarczej, społecznej oraz wzajemnych relacji między naszymi państwami. Uczniowie dowiedzieli się również o pracy, tj. zakresie praw i obowiązków samego konsula. Szczególnie im bliski okazał się temat dotyczący austriackiego systemu szkolnictwa a zwłaszcza cieszącego się prestiżem i powszechnie szanowanego gruntownego kształcenia zawodowego.

Spotkanie trwało blisko półtorej godziny a po jego zakończeniu uczniowie otrzymali okolicznościowe upominki. Oni sami przekazali panu konsulowi słodki wypiek oraz samodzielnie wykonaną grafikę przedstawiającą Republikę Austrii.

Dziękuję wszystkim uczniom za doskonałe przygotowanie merytoryczne i wysoką kulturę osobistą.

Dorota Orylska