Imponująco wyglądało stoisko Technikum nr 15 podczas Gali projektu WDUSŚ 2017 wrocławskich placówek edukacyjnych w Parku Staromiejskim.

Pomiędzy platanami – gry i zabawy terenowe przygotowane pod autorskim hasłem pani Agnieszki Madej “Strzał w piętnastkę”,a animowane mistrzowsko przez uczniów klasy 2 technika ochrony środowiska (2TA) oraz elementy pomiarów parametrów otoczenia prowadzonych, przez uczniów, pod fachowym spojrzeniem pani Agnieszki Seremak.

Na scenie prezentacja strojów ekologicznych przygotowanych pod artystycznym okiem pani Anny Jankowskiej przez uczniów klasy 3 technika organizacji reklamy (3TF) oraz ekspresyjny taniec zespołu Cherrleadrs prowadzonego przez panią Dorotę Cecotę.

Kreacje ekologiczne zostały przedstawione w Konkursie “Strój wykonany z surowców wtórnych” i zdobywając uznanie jury zostały nagrodzone II miejscem oraz III miejscem!

Wręczyliśmy także nagrody, w prowadzonym przez naszą szkołę, Konkursie Filmowym na film kręcony komórką “Jak racjonalnie gospodarować odpadami”. Nagrody zostały sfinansowane ze środków Departamentu Edukacji oraz Wydziału Środowiska i Rolnictwa Miasta Wrocławia.

Nagrodzonym gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w tę prezentację szkoły!

Barbara Maniewska-Nowosiadły