belka_dokumenty

Poniżej udostępniamy dokumenty obowiązujące w Technikum nr 15 we Wrocławiu – Program wychowawczo -profilaktyczny, a także terminarz na rok szkolny 2018/2019. Statut Technikum nr 15 im. M.Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu dostępny jest w bibliotece szkolnej (Szkolnym Centrum Informacji Multimedialnej) w godzinach pracy biblioteki.